۳- آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): اوج M شکل یا M Tops

سه شنبه 6 خرداد 1399 - 3:51

الگوی اوج M شکل هم از کارهای Arthur Merrill است. بولینگر هم از انواع مختلف الگوی M شکل به همراه باندهای بولینگر برای شناسایی اوج‌ها استفاده می‌کند. از نظر بولینگر، معمولاً اوج‌های قیمتی بازار خیلی پیچیده‌تر از کف‌های قیمتی هستند.
الگوی اوج M شکل در ساده‌ترین حالت شبیه اوج دوقلو است. با این حال اوج‌های تشکیل شده همیشه یکسان نیستند. اولین اوج بازار می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از اوج دوم باشد.

فرآیند تشخیص الگوی اوج M شکل:

  1. ابتدا اوج قیمتی در بالای باند بالایی بولینگر تشکیل می‌شود. توجه داشته باشید که اوج اول می تواند داخل باند های بولینگر هم باشد، اما الگویی که اوج اول آن در بالای باند بالایی تشکیل شده، اعتبار بیشتری دارد.
  2. قیمت به سمت خط میانی سقوط می‌کند.
  3. قیمت دوباره افزایش می‌یابد و به بالای اوج قبلی حرکت می‌کند، اما نمی‌تواند از باند بالایی بولینگر عبور کند. این نشانه قوی از ضعف خریداران است و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
سیگنال اوج M در اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Band

نحوه تشخیص الگوی M شکل شباهت زیادی به الگوی اوج دوقلو دارد. شاید ارتفاع اوج های تشکیل شده یکسان نباشد، اما نباید هم خیلی از هم فاصله داشته باشند. اوج دوم هم باید در اطراف اوج اول تشکیل شود.


۱ – آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): معرفی باند های بولینگر
٢ – آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): الگوی کف W شکل یا W Bottoms
۳ – آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): اوج M شکل یا M Tops (شما در همین صفحه هستید)
۴ – آموزش اندیکاتور بولینگر (Bollinger Band): شکست و ارتفاع باندهای بولینگر


آشنایی با سایر اندیکاتور ها:

آخرین مطالب