آموزش اندیکاتور %R ویلیامز: سیگنال یابی

دوشنبه 31 شهریور 1399 - 4:13

ایران بورس آنلاین آموزش اندیکاتور “%R ویلیامز” را در قالب دو مبحث آموزشی برای شما تدارک دیده است و در انتهای همین صفحه لینک های این دو مبحث آموزشی درج شده است (به پایین همین صفحه مراجعه کنید). شما در حال مطالعه مبحث شماره ۲ هستید.

مناطق اشباع خرید/ اشباع فروش

همان‌طور که قبلاً گفته شد نوسان %R در منطقه ۰ تا -۲۰ نشانگر محدوده اشباع خرید و ورود به منطقه -۸۰ تا -۱۰۰ نمایانگر محدوده اشباع فروش است. ازآنجایی‌که نوسانات ویلیامز %R زیاد است، از روش‌های معمول مناطق اشباع خرید یا فروش برای ورود به معامله استفاده نمی‌شود، بلکه ابتدا روند کلی بازار را پیدا کرده و سپس از سیگنال‌های همسو با روند اصلی، می‌توان به فکر معامله بود. بدین صورت که:

  • اگر روند اصلی صعودی باشد و ویلیامز %R از منطقه اشباع فروش خارج شود (خط -۸۰ را از پایین به سمت بالا قطع کند)، می‌توان گفت سیگنال خرید صادر شده است.
  • اگر روند کلی بازار نزولی باشد و %R خط -۲۰ را از بالا به سمت پایین قطع کند (از منطقه اشباع خرید خارج شود)، سیگنال فروش معتبر صادر شده است.

بازگشت‌های روندی

روش دیگر معامله به کمک مناطق اشباع فروش یا اشباع خرید، استفاده از بازگشت‌های روند است. یعنی زمانی که اطمینان پیدا کردیم که روند در حال تغییر است، می‌توانیم وارد معامله شویم. بدین‌صورت که:

  • اگر اندیکاتور %R ویلیامز خط -۸۰ را به سمت بالا قطع کند و پس از خروج از محدوده اشباع فروش، خط -۵۰ را نیز با شیب صعودی قطع کند، یک سیگنال خرید صادر خواهد شد.
  • اگر %R ویلیامز از درون محدوده اشباع فروش شروع به افت کند (خط -۲۰ را به سمت پایین قطع کند) و پس از خروج از محدوده اشباع خرید، خط -۵۰ را نیز با شیب نزولی قطع کند، می‌توان گفت یک سیگنال فروش صادر شده است.

واگرایی با نمودار قیمتی

وجود واگرایی صعودی یا نزولی بین اندیکاتور %R ویلیامز و نمودار قیمتی، می‌توان سیگنال فروش یا خرید به شمار برود. اگر اوج یا کف‌های قیمتی تشکیل شده در بازار توسط اوج یا کف‌های خط %R تائید نشوند، می‌گوییم که بازار واگرایی صعودی یا نزولی دارد. واگرایی صعودی که در آن بازار کف‌های قیمتی پایین‌تری ثبت می‌کند، اما در عین حال خط %R متناظر با آن کف‌های قیمتی بالاتری را ثبت می‌کند. کف قیمتی پایین‌تری که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر روند نزولی فعلی بازار است، اما کف قیمتی متناظر با آن‌که در خط %R تشکیل شده و بالاتر از کف قبلی است نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان کاهش یافته است. زمانی که این واگرایی‌ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می‌آیند، واگرایی اعتبار بیشتری خواهد داشت.

نوسان‌های ناقص

اگر اندیکاتور %R ویلیامز سقف و کف دوگانه نسبتاً هم سطح تشکیل دهد، می‌تواند نشانگر سیگنال فروش یا سیگنال خرید باشد. سقف دوگانه در منطقه اشباع خرید، سیگنال معتبر فروش و کف دوگانه در منطقه اشباع فروش، سیگنال خرید معتبر است.

مثال کاربردی:

آموزش اندیکاتور ویلیامز %R سیگنال یابی در بازار فارکس

آموزش اندیکاتور ویلیامز %R: مثال کاربردی از سیگنال یابی در بازار فارکس

در نمودار چهارساعته EURUSD مشاهده می‌کنید که:

نقطه ۱: اندیکاتور %R ویلیامز وارد محدوده اشباع خریده شده و بعد از نوسان ناقص، دو سقف قیمتی تقریباً هم سطح تشکیل داده است. در ادامه اندیکاتور %R با شیب نزولی خط -۲۰ را قطع کرده است. بدین ترتیب سیگنال فروش صادر شده است.
نقطه ۲: اندیکاتور %R ویلیامز با شیب صعودی خط -۸۰ را قطع کرده و از منطقه اشباع فروش خارج شده است که سیگنال خرید EURUSD به شمار می‌رود.
نقطه ۳: %R ویلیامز در منطقه اشباع خرید قرار داشته و در ادامه با شیب نزولی خط -۲۰ را قطع کرده است. هم چنین در نمودار قیمتی، کندل پین بار نزولی تشکیل شده است که تائیدی بر سیگنال فروش بوده است.

آموزش اندیکاتور ویلیامز %R سیگنال یابی در بازار فارکس واگرایی

آموزش اندیکاتور ویلیامز %R: مثال کاربردی از سیگنال یابی در بازار فارکس

در نمودار چهارساعته AUDUSD مشاهده می‌کنید که روند کلی بازار نزولی است. اندیکاتور %R بعد از خروج از منطقه اشباع خرید، خط -۵۰ را با شیب نزولی قطع کرده که نشانگر بازگشت بازار هم سو با روند قبلی و سیگنال فروش است. در ادامه جفت ارز کف‌های قیمتی تقریباً هم سطح تشکیل داده ولی کف‌های %R ویلیامز بالاتر از یکدیگر شکل گرفته‌اند که نشانگر واگرایی صعودی و سیگنال خرید است.


۱ – معرفی Williams’ %R
٢ –سیگنال یابی (شما در همین صفحه هستید)


آشنایی با سایر اندیکاتور ها:

آخرین مطالب