آموزش پولبک (Pullback): پولبک های پیچیده (Complex Pullbacks)

سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 - 18:35

در این بخش شما یاد می‌گیرید که چگونه در وضعیت پیچیده بازار راه خود را پیدا کنید. وقتی پولبک پیچیده‌ای تشکیل می‌شود، توصیه می‌شود که از ورود به بازار خودداری کنید. پولبک های پیچیده زمانی اتفاق می‌افتند که بازار وارد فاز خنثی یا بدون روند می‌شود. بعد از آن بازار نوسانات دو سویه‌ای را تجربه می‌کند. هیچ کس نمی‌تواند زمان دقیق پایان نوسانات را پیش‌بینی کند.
اگر در تشخیص الگوی نموداری بازار به مشکل برخوردید، بهتر است که وارد معامله نشوید و تنها نظاره‌گر اوضاع باشید. وقتی بازار برای شما مبهم است، دلیلی هم برای معامله نیست. در حرفه معامله‌گری همیشه باید این نکته را به یاد داشته باشید که تنها زمانی وارد معامله شوید که فکر می‌کنید شرایط برای معامله مناسب است. وقتی نمی‌توانید شرایط را به خوبی ارزیابی کنید بهتر است که منتظر فرصت بهتری بمانید. قبل از این‌که پولبک های پیچیده را بررسی کنیم، به خاطر داشته باشید که پولبک ساده همیشه سریع تشخیص داده می‌شوند و سودآوری و موفقیت آن‌ها هم بیشتر از پولبک های پیچیده است. در پولبک های ساده یا شما الگو را تشخیص می‌دهید، یا تشخیص نمی‌دهید! هیچ وقت تصور نکنید که مجبور به معامله هستید، اگر کار با پولبک های پیچیده برای شما سخت است، خیلی ساده تنها با پولبک های ساده کار کنید.

پولبک کنج (Wedge Pullback)

آموزش پولبک پرایس اکشن فارکس پولبک کنج Wedge Pullback افزایشی

آموزش پولبک – پولبک کنج Wedge Pullback (ظاهر افزایشی)

برای آشنایی بیشتر با الگوی کنج یا Wedge می‌توانید از این مقاله استفاده کنید. الگوی کنج یا وج می‌تواند ظاهری کاهشی یا افزایش داشته باشد. در این الگو ارتفاع نوسانات بازار به تدریج کاهش می‌یابد. برآیند این نوسانات هم همیشه در خلاف جهت روند اصلی بازار است. همانند دو تصویر بالایی، می‌توانید هم‌زمان با تشکیل الگوی کنج، دو خط روند حمایتی و مقاومتی در پایین و بالای نوسانات پولبک رسم کنید.
هم‌زمان با کاهش دامنه نوسانات قیمتی می‌توان گفت که بازار بیش از گذشته نسبت به روند آتی شک و تردید پیدا می‌کند و معامله گران از ورود به بازار خودداری می‌کنند. در نتیجه دامنه نوسانات بازار دوباره کاهش می‌یابد. پولبک کنج مثل یک فنر جمع شده عمل می‌کند، وقتی دامنه نوسانات قیمت تا حد کافی کاهش یافت، ناگهان بازار به طور انفجاری در جهت روند اصلی حرکت می‌کند.

آموزش پولبک پرایس اکشن فارکس پولبک کنج Wedge Pullback کاهشی

آموزش پولبک – پولبک کنج Wedge Pullback (ظاهر کاهشی)

در الگوی کنج کاهشی، پولبک در جهت مخالف روند صعودی شکل می‌گیرد و با تکمیل و پایان پولبک، بازار به روند صعودی ادامه می‌دهد. در الگوی کنج افزایشی، پولبک در خلاف روند نزولی شکل می‌گیرد و با اتمام پولبک، فروشندگان وارد بازار می‌شوند و دوباره بازار به روند نزولی ادامه می‌دهد.

پولبک پرچم (Flag Pullback)

آموزش پولبک پرایس اکشن فارکس پولبک پرچم Flag Pullback

آموزش پولبک – پولبک پرچم Flag Pullback در روند نزولی

آموزش پولبک پرایس اکشن فارکس پولبک پرچم Flag Pullback کاهشی

آموزش پولبک – پولبک پرچم Flag Pullback در روند صعودی

الگوی پرچم شباهت زیادی به الگوی کنج یا همان وج (Wedge) دارد. تفاوت اصلی این دو الگو در دامنه نوسانات قیمتی است. در الگوی پرچم ارتفاع نوسانات قیمتی تقریباً ثابت است، اما در الگوی کنج به تدریج دامنه نوسانات کاهش می‌یابد. در واقع الگوی پرچم شبیه به یک کانال قیمتی است که توسط دو خط موازی نوسانات قیمتی را احاطه کرده است.
با خروج قیمت از الگوی پرچم، می‌توان گفت که پولبک بازار هم تمام شده و به زودی روند اصلی و پیشین بازار احیا خواهد شد. در پولبک های پرچم باید احتیاط کنید. این پولبک به راحتی می‌تواند به جای احیای روند اصلی باعث تغییر روند شود.

پولبک مستطیل (Sideway/Rectangle)

آموزش پولبک پرایس اکشن فارکس پولبک مستطیل Rectangle

آموزش پولبک – پولبک مستطیل Rectangle

تشخیص این نوع پولبک کار خیلی آسانی است! تنها کافی است از ابزار رسم شکل متاتریدر (یا سایر پلتفرم‌ها) مستطیل را انتخاب کنید. سقف و کف مستطیل باید با سقف و اوج نوسانات بازار انطباق داشته باشد. در این نوع پولبک بازار بین دو اوج کف در نوسان است و ارتفاع نوسانات بازار هم تقریباً یکسان است. برای این‌که الگوی مستطیل تائید شود حداقل باید دو سقف و دو کف هم اندازه در بازار تشکیل شود. در غیر این صورت پولبک می‌تواند به پولبک کنج یا پرچم تبدیل شود. پولبک مستطیل مثل پولبک صاف است، اما نوسانات بیشتری را شامل می‌شود.

پولبک کف/اوج دوقلو (Double Bottom/Top)

آموزش پولبک پرایس اکشن فارکس پولبک کف اوج دوقلو Double Bottom Top

آموزش پولبک – پولبک کف دو قلو یا Double Bottom

پولبک کف دوقلو زمانی اتفاق می‌افتد که در یک روند صعودی قیمت اصلاح یا بازگشتی را به راه می‌اندازد. بازار تا یک کف قیمتی پایین می‌آید و سپس جهش می‌کند، اما نمی‌تواند به اوج قبلی بازار برسد و دوباره سقوط می‌کند. اما این بار کف قیمتی دوباره از بازار حمایت می‌کند و قیمت بالا می‌آید و در ادامه از اوج قبلی عبور می‌کند و روند صعودی احیا می‌شود. الگوی اوج دوقلو هم دقیقاً برعکس الگوی کف دوقلو است.
توجه داشته باشید که الگوی کف یا اوج دوقلو یک الگوی بازگشتی هستند، اما اگر در انتهای پولبک یا اصلاح بازار تشکیل شوند، می‌توانند به معنی احیای روند اصلی بازار باشند. گاهی اوقات پولبک مستطیلی شکل هم می‌تواند نوعی از پولبک اوج یا کف دوقلو باشد.

پولبک مثلث کف/سقف صاف (Ascending/Descending Triangles Pullback)

آموزش پولبک پرایس اکشن فارکس پولبک مثلث سقف صاف Ascending Triangles Pullback

آموزش پولبک – پولبک مثلث سقف صاف Ascending Triangles Pullback

پولبک مثلث سقف صاف زمانی تشکل می‌شود که بازار با مقاومت جدی مواجه می‌شود و در نتیجه قیمت با برخورد به این مقاومت کاهش می‌یابد. اما میزان بازگشت‌های بازار در هر بار برخورد به این مقاومت کاهش می‌یابد و در نهایت با شکست خط مقاومتی، پولبک مثلث سقف صاف هم تمام می‌شود و روند صعودی و اصلی بازار احیا می‌شود.
این الگو معمولاً زمانی تشکیل می‌شود که فروشندگان زیادی در یک سطح قیمتی ثابت دستورات فروش قرار داده‌اند و هر بار که خریداران قیمت را بالا می‌آورند، دستورات فروش اجرا می‌شوند و دوباره با تشدید فشار فروش قیمت کاهش می‌یابد. این کار تا زمانی که تمام دستورات فروش در مقاومت تکمیل و پاک نشده‌اند ادامه می‌یابد و در نهایت با تکمیل تمام دستورات فروش، پولبک به پایان می‌رسد.

آموزش پولبک پرایس اکشن فارکس پولبک مثلث سقف صاف Descending Triangles Pullback

آموزش پولبک – پولبک مثلث سقف صاف Descending Triangles Pullback

الگوی مثلث کف صاف هم دقیقاً برعکس است. یعنی دستورات خرید زیادی در یک خط حمایتی قرار گرفته‌اند و هر بار که فروشندگان به این حمایت حمله می‌کنند، بخشی از دستورات خرید اجرا می‌شوند، اما چون فروشندگان قدرت کافی را ندارند، دوباره قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این کار تا وقتی ادامه می‌یابد که تمام دستورات خرید تکمیل و پاک می‌شوند و راه برای احیای روند نزولی و اصلی بازار هموار می‌شود. این نوع پولبک هم از نوع پیچیده است و متأسفانه تا وقتی‌که پولبک به طور کامل تکمیل نشده، نمی‌توان گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی این امکان وجود دارد که بازار هیچ وقت نتواند از مقاومت یا حمایت افقی عبور کند و در نتیجه پولبک منجر به تغییر روند اصلی شود. پس در مواجه با این پولبک احتیاط کنید.

پولبک پرچم سه‌گوش (Pennants Pullback)

آموزش پولبک پرایس اکشن فارکس پولبک پرچم سه‌گوش Pennants Pullback

آموزش پولبک – پولبک پرچم سه‌گوش Pennants Pullback

الگوی پرچم سه‌گوش شبیه الگوی مثلث متقارن است. نوسانات بازار در بین دو خط روندی محدود شده‌اند و شیب دو خط روندی به‌گونه‌ای است که در نهایت دو خط به یک دیگر می‌رسند. این نوع پولبک از نوع پیچیده است. تشخیص این‌که آیا واقعاً پولبک به پایان رسیده یا خیر کار سختی است. حتی این امکان وجود دارد که این نوع پولبک به تغییر روند منجر شود.

پولبک پخشی (Widening Wedge Pullback)

آموزش پولبک پرایس اکشن فارکس پولبک پخشی Widening Wedge Pullback

آموزش پولبک – پولبک پخشی Widening Wedge Pullback

این نوع پولبک همان الگوی پخشی است. یعنی ارتفاع و دامنه نوسانات قیمتی به تدریج افزایش می‌یابد. درست بر عکس الگوی کنج (Wedge). این الگو بسیار پیچیده است. در ابتدا شاید به نظر برسد که پولبک ساده شکل گرفته و بازار حتی روند اصلی را هم احیا کرده است! اما در ادامه بازار دوباره در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کند و این بار بیش‌تر از بازگشت اولیه حرکت می‌کند! این پولبک نشانگر درگیری شدید فروشندگان و خریداران در بازار است. بهتر است که در صورت مشاهده این الگو از ورود به معامله خودداری کنید و به دنبال فرصت‌های معاملاتی دیگری باشید. ریسک معامله با این نوع پولبک بسیار بالاست.