آموزش پولبک (Pullback): برخورد نهایی یا بوسه خداحافظی چیست؟

سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 - 18:37

با وجود که این خریداران و فروشندگان همواره در حال نبرد با یکدیگر هستند و قیمت‌های جدید را تست می‌کنند، اما وقتی‌که بازار روند دار است، همیشه قیمت‌ها متمایل به یک سمت نوسان می‌کنند. اما وقتی‌که بازار به حد نهایی خود نزدیک می‌شود، تنش‌ها میان خریداران و فروشندگان هم بیشتر می‌شود، چون‌که در حد نهایی بازار (مثل اوج یا کف) روند قیمتی تغییر می‌کند و قدرت از دست خریداران خارج و فروشندگان بر بازار تسلط پیدا می‌کنند و یا برعکس.
به همین دلیل است که پدیده آخرین برخورد نشانگر آخرین تلاش خریداران یا فروشندگان جهت مقابله با تغییر مسیر بازار (بازگشت به نقطه میانی در مثال آونگ) است. به تصویر زیر نگاه کنید:

آموزش فارکس آموزش پولبک ساختار روند صعودی

آموزش پولبک – به ساختار روند صعودی دقت کنید. اوج های جدید بالاتر از اوج قبلی و کف های قیمتی جدید بالاتر از کف های قیمتی قبلی تشکیل می شوند.

در تصویر بالا، بازار اوج قیمتی جدید و بالاتری (HH) تشکیل داده و در ادامه کف قیمتی بالاتر (HL) هم شکل گرفته است. این نشانگر ساختار روند صعودی سالم است. هر بار که بازار صعود می‌کند، برخوردی به آخرین اوج قیمتی انجام می‌شود. چون‌که برای ایجاد اوج قیمتی جدید یا HH باید اوج قیمتی قبلی شکسته شود. وقتی بازار خسته است و رمق رشد بیشتر را ندارد، شکست اوج قبلی هم سخت‌تر می‌شود و قدرت خریداران و فروشندگان یکسان می‌شود.
همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بازار کف قیمتی بالاتری (HL) را ایجاد کرده و در ادامه رشد کرده است. ازآنجایی‌که روند بازار صعودی بوده، بازار به دنبال شکست اوج قیمتی قبلی و تائید پولبک است. با این حال چون بازار خسته است و به حد نهایی خود رسیده، بازار نمی‌تواند از اوج قبلی عبور کند و حتی در مواردی به اوج قبلی هم نمی‌رسد. در چنین شرایطی باید صبر کرد تا بازار تغییر مسیر دهد و یا روند صعودی دوباره احیا شود.
در چنین وضعیتی احتمال تحقق یکی از سناریوهای زیر جدی است:

اوج قیمتی پایین‌تر و کف قیمتی پایین‌تری تشکیل شود

آموزش فارکس آموزش پولبک تشکیل LH و LL

آموزش پولبک – اوج قیمتی جدید پایین تر از اوج قیمتی قبلی است. کف قیمتی جدید هم پایین تر از کف قیمتی قبلی تشکیل شده است. یعنی ساختار روند صعودی نقض شده است.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید، از زمانی که بازار اوج قیمتی جدید و بالاتری (HL) ثبت کرده، قیمت نتوانسته آن را بشکند و در ادامه اوج قیمتی پایین‌تر (LH) تشکیل شده است. این یعنی بازار در ایجاد اوج قیمتی جدید و بالاتر شکست خورده است. در ادامه یک کف قیمتی جدید اما پایین‌تر از قبلی‌ها (LL) تشکیل شده است. این یعنی اوج قیمتی پایینی که اخیراً تشکیل شده (LH) آخرین برخورد یا بوسه خداحافظی بازار بوده است. این حرکت نشان می‌دهد که پولبک بازار باطل شده و پولبک نتوانسته روند صعودی و قبلی بازار را احیا کند. تصویر بالایی را به خاطر داشته باشید. هر بار که اوج قیمتی پایین‌تر (LH) و در ادامه کف قیمتی پایین‌تر (LL) تشکیل شد، می‌توان گفت که روند بازار متمایل به نزولی است و پولبک بازار هم باطل شده است.

اوج دوقلو

آموزش فارکس آموزش پولبک اوج دوقلو

آموزش پولبک – بوسه خداحافظی می تواند در قالب اوج دوقلو هم تشکیل شود.

نوع دیگری هم از برخورد نهایی یا بوسه خداحافظی وجود دارد که همان الگوی اوج دوقلو است. در این سناریو، بازار نمی‌تواند از اوج قبلی خود (HH) عبور کند و اوج دوقلو تشکیل می‌شود. برای این‌که این برخورد نهایی و پایان روند تائید شود، باید کف قیمتی پایین‌تری (LL) تشکیل شود. بدون تشکیل کف قیمتی پایین‌تر (LL)، قیمت وارد فاز خنثی خواهد شد و شاید دوباره به سمت اوج قیمتی قبلی حمله کند. با این حال اوج قیمتی دوقلو یکی از اولین نشانه‌های بازار در پایان یک روند است. در تصویر بالا می‌توان گفت که خریداران کنترل را از دست داده‌اند و فروشندگان برای قدرت نمایی آماده می‌شوند. تشخیص اوج دوقلو آسان است و همه می‌توانند آن را در یک نگاه تشخیص دهند، به همین دلیل احتمال این‌که همه از این الگو برای معامله استفاده کنند و فشارها جهت تغییر روند را تشدید کنند وجود دارد.

تشکیل اوج قیمتی بالاتر (HH) و کف قیمتی پایین‌تر (LL)

آموزش فارکس آموزش پولبک بوسه خداحافظی شکست جعلی

آموزش پولبک – شاید در نگاه اول شکست اوج قبلی نشانگر ادامه روند صعودی باشد، اما تشکیل کف قیمتی پایین تر نشانگر ضعف خریداران است.

نمودار بالایی هم یکی از سناریوهای محتملی است که معمولاً در انتهای روند بازار و پیش از تغییر جهت قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. در واقع بازار اوج قیمتی جدید و بالاتری را ثبت می‌کند، اما فروشندگان وارد بازار می‌شوند و قیمت‌ها را پایین می‌آورند به‌طوری‌که کف قیمتی جدید، پایین‌تر از کف قیمتی قبلی است (LL). در چنین وضعیتی معمولاً خریداران به دام می‌افتند و معامله گران حرفه‌ای از ورود به چنین بازاری خودداری می‌کنند. با توجه به مسافتی که بازار از HH تا LL طی کرده، معمولاً بازار کندل های نزولی بزرگی را تشکیل می‌دهد که نشانه جدی از قدرت نمایی فروشندگان در بازار است.

تشکیل اوج قیمتی بالاتر (HH) و کف قیمتی بالاتر (HL)

آموزش فارکس آموزش پولبک بوسه خداحافظی

آموزش پولبک – هنوز بازار به مرحله نهایی و تغییر روند صعودی نرسیده است.

در آخرین سناریو، بازار اوج قیمتی و کف قیمتی جدید و بالاتری را تشکیل می‌دهد. این یعنی بازار هنوز به مرحله “برخورد نهایی” نرسیده است. یعنی باید صبر کرد و حرکات قیمتی آتی بازار را رسد کرد.