شکست کدام‌یک فرصت معاملاتی بهتری ایجاد می‌کند: شکست خط روندی یا خط افقی؟

یکشنبه 13 تیر 1400 - 9:03

در ورود به معامله از شکست‌ها بایستی به نکات ریزی توجه داشت. این نکات می‌توانند سرنوشت معامله را تغییر دهند. شکست می‌تواند در سطوح افقی مثل حمایت یا مقاومت اتفاق بیفتد و یا در خطوط روندی. به نظر می‌رسد که شکست سطوح افقی فرصت بهتری در مقایسه با شکست خطوط روندی ایجاد می‌کند. اما چرا؟ در این مقاله می‌خواهیم با بررسی نمودارهای قیمتی پاسخ این سؤال را پیدا کنیم.

آموزش فارکس شکست سطح افقی

آموزش فارکس – شکست سطح افقی

آموزش فارکس شکست خط روندی

آموزش فارکس – شکست خط روندی

با توجه به دو تصویر بالا، قیمت بعد از شکست خط افقی (مقاومت) به سرعت رشد کرده است، اما در تصویر دوم، قیمت بعد از برخورد مجدد به خط روندی صعود کرده است. برخورد مجدد قیمت به سطوح افقی آسان‌تر از خطوط روندی است. بعد از شکست خط روندی، احتمال تشکیل الگوی نمودار قیمتی وجود دارد، که این می‌تواند برای معامله گران دردسر ساز باشد.

آموزش فارکس شکست خط روندی الگوی نموداری

آموزش فارکس – بعد از شکست خط روندی، الگوی نموداری تشکیل شده است.

به تصویر بالا توجه کنید، ابتدا قیمت در الگوی نموداری مثلث (خطوط آبی رنگ) نوسان می‌کرد که بعد از شکست سقف مثلث، قیمت وارد الگوی نموداری مستطیل (خطوط صورتی‌رنگ) شده است و در زیر سقف مستطیل، بازار الگوی سر و شانه (خطوط سبز رنگ)، تشکیل داده است. یکی از مزایای شکست سطح افقی این است که بعد از شکست این سطوح، الگوی نموداری دیگری شکل نمی‌گیرد. هم چنین بعد از شکست سطوح حمایتی و مقاومتی، حد ضرر معاملات به سختی فعال می‌شوند، زیرا قیمت بعد از برخورد مجدد به این سطوح حرکت کرده است. اما بعد از شکست خطوط روندی، برخورد مجدد قیمت می‌تواند به این خطوط به دلیل وجود سطح کلیدی دیگری مشکل ساز باشد.

آموزش فارکس شکست خط روندی حد ضرر

آموزش فارکس – به موقعیت حد ضرر توجه کنید. ریسک معامله از شکست خطوط روندی به همین دلیل بیشتر از ریسک سایر شکست هاست.

هم چنین پیش‌بینی شکست سطوح افقی آسان‌تر از پیش‌بینی شکست خطوط روندی است و مدیریت معامله با شکست خطوط روندی دشوارتر است. اما می‌توان با استفاده از یک ترفند ساده، شکست خطوط روندی را نیز پیش‌بینی کرد. برای این کار بهتر است که منتظر شکست آخرین اوج یا کف بمانید. شکست هم‌زمان آخرین اوج یا کف و خط روندی می‌تواند سیگنال قوی‌تری باشد. در تصویر بالا، نقطه ورود ما بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه است. در ادامه مثال‌هایی نیز آورده شده است.

آموزش فارکس شکست خط روندی اوج قیمتی

آموزش فارکس – شکست خط روندی همراه با آخرین اوج قیمتی و نزدیک به خط روندی می تواند فرصت بهتری برای معامله ایجاد کند.

در تصویر فوق، خط روند نزولی به همراه آخرین اوج قیمتی شکسته شده است که یک سیگنال قوی خرید به شمار می‌رود.

آموزش فارکس شکست خط روندی کف قیمتی

آموزش فارکس – بعد از شکست خط روندی، بهتر است منتظر شکست آخرین کف قیمتی ماند.

در مثال فوق نیز هر چند قیمت به زیر خط روندی عبور کرده اما موفق به شکست آخرین کف قیمتی نشده است. در ادامه بازار بعد از برخورد مجدد به خط روندی، کف قیمتی را شکسته و در نتیجه حرکت نزولی عمیقی به راه انداخته است.

آموزش فارکس شکست جعلی خط روندی

آموزش فارکس – به شکست های جعلی خط روندی توجه کنید.

در تصویر فوق، قیمت به صورت شکست جعلی از هر دو خط روند نزولی عبور کرده است. در ادامه قیمت از الگوی نموداری مثلث متقارن خارج شده و وارد الگوی مثلث افزایشی شده است. بازار بعد از شکست سطح افقی و برخورد مجدد به آن صعود کرده است. بنابراین معامله گران می‌توانند بعد از شکست خط روندی به همراه آخرین اوج یا کف قیمتی، وارد معامله شوند. یا بعد از شکست این سطوح، مقاومت و حمایت جدیدی ایجاد خواهد شد که در برخورد مجدد بازار به این سطح، می‌توان وارد بازار شد.

آموزش فارکس شکست خط روندی بازگشت سطح افقی

آموزش فارکس – بعد از شکست خط روندی، بازار نتوانسته از اوج قیمتی اخیر عبور کند.

در تصویر فوق نیز، قیمت بعد از شکست خط روندی، تا سطح مقاومتی حرکت کرده است. معامله گران ریسک‌پذیر می‌توانستند با شکست خط روندی تا اولین سطح مقاومتی وارد معامله شوند. اما ورود به معامله زمانی منطقی است که قیمت بعد از برخورد مجدد به خط روندی، اولین سطح مقاومتی را بشکند.

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید