رئیس فدرال رزرو آمریکا در برابر کمیته بانکی سنا حاضر خواهد شد

سه شنبه 21 دی 1400 - 9:56

رئیس فدرال رزرو آمریکا گفته که بانک مرکزی از رشد بالای تورم و آسیب آن بر اقتصاد جلوگیری خواهد کرد. با این حال پاول تأکید کرده که فدرال رزرو با احتیاط رفتار خواهد کرد. او گفته که روند بهبود اقتصادی آمریکا در دوره بعد از کرونا با دوره‌های قبل تفاوت خواهد داشت.
“ما از تمامی ابزار موجود برای حمایت از اقتصاد و رشد قوی بازار کار استفاده خواهیم کرد تا از ماندگاری تورم بالا در اقتصاد جلوگیری کنیم. ما می‌بینیم که روند بهبود اقتصادی دوران بعد از کرونا با دوره‌های قبلی متفاوت است. به همین دلیل برای دست‌یابی به اهداف خود بایستی به این تفاوت‌ها توجه کنیم.” رئیس فدرال رزرو برای حضور در برابر کمیته بانکی سنا آماده می‌شود.
پاول از سوی رئیس‌جمهور آمریکا برای دوره چهار ساله دوم به عنوان رئیس فدرال رزرو تعیین شده است. برینارد هم به عنوان نایب‌رئیس فدرال رزرو انتخاب شده و روز پنجشنبه در برابر کنگره حاضر خواهد شد. تغییر در اعضای فدرال رزرو آمریکا باعث شده تا سه عضو جدید به زودی معرفی شوند و ترکیب هیئت فدرال رزرو تازه شود.
مقامات فدرال رزرو آمریکا در واکنش به رشد سریع تورم باعث شده تا فدرال رزرو از سیاست‌های انبساطی پولی عقب‌نشینی کند و به افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک فکر کند. در ماه دسامبر همه مقامات فدرال رزرو با سه مرحله افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ موافق بودند. این در حالی است که در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ نیمی از اعضای فدرال رزرو اصلاً به افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ فکر نمی‌کردند. مقامات فدرال رزرو نگران‌اند که فشارهای تورمی بالا در اقتصاد آمریکا ریشه بزند. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که رشد بازار کار آمریکا قوی خواهد بود، حتی در دوره‌ای که کشور با شیوع کرونای اومیکرون درگیر است.