تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

چهارشنبه 29 دی 1400 - 14:58

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۷۷۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۸۲۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۸۳۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۷۷۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۷۵۰ و ۰٫۶۷۳۷ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۵۵٫۶۲ با تیک پروفیت اول ۱۵۶٫۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱۵۷٫۰۱
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۵٫۶۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۵٫۱۷ و ۱۵۴٫۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۳۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۲۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۲۸۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۳۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۳۵۸ و ۰٫۸۳۶۸ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۲۹٫۵۷ با تیک پروفیت اول ۱۳۰٫۳۹ و تیک پروفیت دوم ۱۳۰٫۶۱
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۹٫۵۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹٫۱۹ و ۱۲۸٫۹۷ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید