تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

چهارشنبه 29 دی 1400 - 16:00

چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۳۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۳۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۳۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۳۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۷۰ و ۱٫۱۳۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۵۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۹۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۵۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۷۰ و ۱٫۳۵۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۴٫۸۰ با تیک پروفیت اول ۱۱۴٫۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱۱۴٫۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۴٫۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۵٫۰۵ و ۱۱۵٫۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۹۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۲۵ و ۰٫۹۱۱۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۱۷۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۲۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۱۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۵۰ و ۰٫۷۱۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۲۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۴۰ و ۱٫۲۵۶۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید