تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

پنجشنبه 30 دی 1400 - 9:39

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۳۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۳۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۳۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۳۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۲۰ و ۱٫۱۳۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۸۵ و ۱٫۳۵۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۱۴٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۱۱۴٫۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۴٫۷۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۴٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۴٫۰۰ و ۱۱۳٫۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۸۰ و ۰٫۹۱۹۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۰۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۵۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۷۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۸۵ و ۰٫۷۱۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۸۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۶۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۴۰ و ۱٫۲۵۶۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید