تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

پنجشنبه 30 دی 1400 - 15:05

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت ول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۷۵۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۸۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۸۱۸
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۷۵۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۷۳۴ و ۰٫۶۷۲۱ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۵۶٫۰۲ با تیک پروفیت اول ۱۵۵٫۰۲ و تیک پروفیت دوم ۱۵۴٫۷۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۶٫۰۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۶٫۴۷ و ۱۵۶٫۷۳ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۳۴۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۳۰۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۲۹۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۳۴۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۳۶۴ و ۰٫۸۳۷۴ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹٫۹۷ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۱۴ و تیک پروفیت دوم ۱۲۸٫۹۲
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹٫۹۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۳۴ و ۱۳۰٫۵۶ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید