تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

جمعه 23 اردیبهشت 1401 - 9:43

جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۳۷۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۴۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۴۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۳۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۳۵۰ و ۱٫۰۳۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۱۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۲۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۲۶۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۱۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۱۷۰ و ۱٫۲۱۴۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸٫۴۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸٫۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸٫۰۵ و ۱۲۷٫۷۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۰۰۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۰۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۰۶۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۰۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۹۷۰ و ۰٫۹۹۴۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۸۵۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۹۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۹۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۸۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۸۲۵ و ۰٫۶۸۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۰۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۰۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۰۵۵ و ۱٫۳۰۷۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید