تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

جمعه 23 اردیبهشت 1401 - 14:36

جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۲۶۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۱۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۷۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۲۶۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۲۹۰ و ۰٫۶۳۰۷ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۵۷٫۸۳ با تیک پروفیت اول ۱۵۶٫۰۱ و تیک پروفیت دوم ۱۵۵٫۵۴
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۷٫۸۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۸٫۶۲ و ۱۵۹٫۰۹ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۵۰۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۵۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۷۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۵۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۴۷۴ و ۰٫۸۴۵۸ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۳۳٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۴٫۶۷ و تیک پروفیت دوم ۱۳۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۳٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۲٫۸۰ و ۱۳۲٫۴۷ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید