تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

جمعه 23 اردیبهشت 1401 - 15:57

جمعه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۳۷۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۴۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۴۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۳۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۳۵۰ و ۱٫۰۳۳۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۲۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۱۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۱۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۲۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۲۶۰ و ۱٫۲۲۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹٫۴۰ با تیک پروفیت اول ۱۲۸٫۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱۲۸٫۰۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹٫۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹٫۸۰ و ۱۳۰٫۲۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۰۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۹۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۹۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۰۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۰۶۵ و ۱٫۰۰۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۸۵۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۹۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۹۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۸۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۸۲۵ و ۰٫۶۸۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


جمعه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۰۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۰۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۰۵۵ و ۱٫۳۰۷۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید