تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت اول

پنجشنبه 2 تیر 1401 - 9:56

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۵۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۶۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۶۳۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۵۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۵۲۰ و ۱٫۰۵۰۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۲۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۲۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۲۰۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۲۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۳۰۰ و ۱٫۲۳۱۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۵٫۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۴٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۴٫۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۵٫۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۶٫۳۰ و ۱۳۶٫۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۶۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۵۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۵۸۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۶۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۶۰ و ۰٫۹۶۸۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۹۲۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۸۶۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۸۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۹۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۹۵۰ و ۰٫۶۹۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۰۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۱۰ و ۱٫۲۸۹۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید