تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس – آپدیت اول

پنجشنبه 2 تیر 1401 - 15:09

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۲۲۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۲۹۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۳۱۸
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۲۲۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۱۹۴ و ۰٫۶۱۷۴ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۶۶٫۱۱ با تیک پروفیت اول ۱۶۳٫۸۹ و تیک پروفیت دوم ۱۶۳٫۳۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۶۶٫۱۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۷٫۱۱ و ۱۶۷٫۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۴۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۵۱
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۴۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۷۷ و ۰٫۸۶۹۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۴۳٫۰۶ با تیک پروفیت اول ۱۴۱٫۱۶ و تیک پروفیت دوم ۱۴۰٫۶۴
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۳٫۰۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۳٫۹۴ و ۱۴۴٫۴۶ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید