تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

پنجشنبه 2 تیر 1401 - 16:04

پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۵۵۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۴۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۴۴۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۵۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۵۸۰ و ۱٫۰۶۰۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۲۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۱۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۱۰۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۲۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۲۶۵ و ۱٫۲۲۸۵ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۵٫۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۴٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۴٫۵۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۵٫۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۶٫۳۰ و ۱۳۶٫۷۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / فرانک سوئیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۶۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۷۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۶۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۵۹۵ و ۰٫۹۵۸۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار استرالیا / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۹۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۸۶۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۸۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۹۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۹۲۵ و ۰٫۶۹۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


پنجشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار آمریکا / دلار کانادا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم


پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۵۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۰۱۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۳۵ و ۱٫۲۹۱۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید