پیش‌بینی نرخ بهره خنثی انگلیس: ۴ درصد

دوشنبه 23 آبان 1401 - 14:08

مورگان استنلی پیش‌بینی کرده که بانک مرکزی انگلیس با رسیدن نرخ بهره به ۴ درصد، از افزایش نرخ بهره دست خواهد کشید. نرخ بهره فعلی انگلیس ۳ درصد است. پیش‌بینی شده که نرخ بهره در مارس ۲۰۲۳ به ۴ درصد خواهد رسید و بعد از آن مراحل افزایش نرخ بهره متوقف خواهد شد.


همچنین انتظار می‌رود که از سال ۲۰۲۴، بانک مرکزی انگلیس به کاهش نرخ بهره روی خواهد آورد.