چرا فیبو گروپ از من ارائه مدرک تایید آدرس می خواهد؟

سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 - 10:39

اصولا در سطح بین المللی و داخلی کشورها، هر جا که پولی بیشتر از یک حد مشخص منتقل می شود، می بایست هویت، آدرس و مشخصات هر دو طرف انتقال پول واضح و روشن باشد. این در نهایت به نفع خود شماست. این مقررات، بخشی از مقرراتی است که رگولاتوری ها و سازمان های نظارتی برای بروکر وضع کرده اند.

آخرین مطالب