الگوی تراکمی

دوشنبه 29 شهریور 1395 - 11:18

الگوی تراکمی

.

الگوی تراکمی نزولی

.

الگوی تراکمی، نشانگر دامنه محدود نوسانی است که به‌تدریج دامنه نوسانات کاهش می‌یابد. الگو از دو خط روندی تشکیل‌شده است، که سرانجام با یکدیگر برخورد می‌کنند. شکست الگو، نشانگر مسیر بعدی بازار خواهد بود. برای تشکیل الگو بایستی حداقل شاهد پنج برخورد به سقف و کف دامنه محدود نوسانی باشیم. یعنی به تشکیل سه کف و دو اوج یا سه اوج و دو کف نیاز داریم.
این الگو دو نوع دارد. الگوی تراکمی صعودی و نزولی. منظور از صعودی یا نزولی بودن، شکل ظاهری الگو است نه عملکرد الگو. در الگوی تراکمی نزولی، الگو از دو خط روندی- نزولی تشکیل‌شده است، که سرانجام به یکدیگر می‌رسند. احتمال شکست صعودی الگو، بیشتر از احتمال شکست نزولی است. یعنی با عبور قیمت به بالای سقف دامنه محدود نوسانی (خط روندی-نزولی بالایی) شاهد حرکات صعودی خواهیم بود. اولین هدف قیمتی هم، بالاترین سطح الگو است.
در الگوی تراکمی صعودی، الگو از دو خط روندی-صعودی تشکیل‌شده است. شانس شکست نزولی الگو، بیشتر از شکست صعودی است.
برای برآورد هدف قیمتی الگو، می‌توان از ارتفاع الگو هم استفاده کرد. بدین‌صورت که فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی را از محل شکست نزولی کم و یا به محل شکست صعودی اضافه می‌کنیم.

.

مثال اول

.

الگوی تراکمی صعودی

.

در نمودار یک‌ساعته USDCAD، شاهد تشکیل الگوی تراکمی صعودی هستیم. زمانی که این الگو تشکیل می‌شود، احتمال شکست نزولی بیشتر است. بااین‌حال بایستی منتظر شکست الگو ماند، پس از شکست الگو، قیمت می‌تواند تا پایین‌ترین سطح قیمتی هم پایین بیاید. گاهی اوقات، کف قیمتی تشکیل‌شده در بازار، یک محدوده است. در چنین شرایطی بهتر است که کل محدوده را به‌عنوان هدف اول قیمتی در نظر بگیرید.
اگر قیمت از هدف اول عبور کند، بهتر است که از ارتفاع الگو هم برای محاسبه هدف دوم قیمتی استفاده کرد. فاصله میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی را از محل شکست نزولی کم کنید، تا هدف قیمتی دوم به دست آید.

.

الگوی تراکمی صعودی

.

اگر الگو نشانگر بازگشت بازار باشد، می‌توان انتظار رسیدن قیمت، به ابتدای حرکت صعودی قبل از الگو را داشت.

.

مثال دوم

.

الگوی تراکمی نزولی

.

در نمودار یک‌ساعته NZDUSD، شاهد تشکیل الگوی تراکمی نزولی هستیم. شکل الگو نزولی است، اما همواره شانس شکست صعودی الگو بیشتر است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سه کف و دو اوج قیمتی تشکیل‌شده است. قیمت با عبور از سقف الگو، تا اوج قیمتی دامنه محدوده نوسانی صعود کرده است.
در شکل زیر هم از ارتفاع الگو برای محاسبه هدف دوم قیمتی استفاده کرده‌ایم.

.

الگوی تراکمی نزولی