الگوهای قیمتی هارمونیک (پترن های هارمونیک)

یکشنبه 13 بهمن 1387 - 17:39

الگوهای قیمتی هارمونیک – پترن های هارمونیک > مطالعه بیشتر

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تشخیص این الگوها مقداری از تشخیص الگوهای قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگوها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج آخر آماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگوها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید.
معمولا حد ضرر تمامی این الگوها ۱۵ درصد از اندازه موج آخر حرکتی می باشد که از نقطه ورود به معامله به موج آخر اضافه می شود. حد سود هر الگو نیز بر حسب تعریف الگو متغیر می باشد. در زیر توضیحات تصاویر و مثالهای هر الگو را می توانید مشاهده کنید.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد > مطالعه بیشتر

bearish-abcd
bullish-abcd
bear-abcd-eur-h4-mar08

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت نزولی الگوی AB=CD نمایش داده شده است. الگوی بازگشت صعودی AB=CD با همین درصدها اما در حالت معکوس شکل می باشد.
–    نقطه C تا ۶۱٫۸ یا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
–    نقطه D(قیمت ورودی) تا ۱۲۷٫۲ یا ۱۶۱٫۸ Extension فاصله BC حرکت دارد.
–    پس از ورود در نقطه D هدف سود این معامله ۶۱٫۸ درصد بازگشت فاصله CD می باشد.

اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد > مطالعه بیشتر

الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
–    نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
–    نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.
–    نقطه E بین ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
–    هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ درصد فاصله DE می رسد.
–    هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله BE می رسد.

bearish-gartley
bullish-gartley
bear-gartley-chf-h1-apr08

اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد > مطالعه بیشتر

الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
–    نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
–    نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.
–    نقطه E تا ۱۲۷٫۲ یا ۱۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
–    هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله DE می باشد.
–    هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله بازگشت BE می باشد.

bearish-butterfly
bullish-butterfly
bull-butterfly-eurjpy-h1-feb008

اصول استفاده ازالگوی بت Bat (الگوی خفاش)، نحوه رسم و کاربرد > مطالعه بیشتر

الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
–    نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۵۰ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
–    نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB بازگشت دارد.
–    نقطه E تا حدود ۸۸٫۶  درصد فاصله AB بازگشت دارد.
–    هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله DE می باشد.
–    هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله AB می باشد.

bearish-bat
bullish-bat
bull-bat-gbp-h4-jan008

اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد > مطالعه بیشتر

bearish-crab
bullish-crab
bull-crab-chf-h1-oct07

الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
–    نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
–    نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB بازگشت دارد.
–    نقطه E تا حدود ۱۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
–    هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله DE می باشد.
–    هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله بازگشت BE می باشد.


برای مطالعه بیشتر حتما به مبحث آموزش معامله‌گری به سبک الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) مراجعه بفرمایید