مطالب برچسب

USDCAD

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: جفت ارز USDCAD زیر نرخ ۱٫۲۷۴۳ نوسان می کند

جمعه 5 آذر 1400 - 10:54

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: روند کوتاه مدت USDCAD خنثی است

پنجشنبه 4 آذر 1400 - 11:57

جفت ارز USDCAD به زیر خط روند صعودی عبور کرده است

پنجشنبه 4 آذر 1400 - 9:45

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا USDCAD به حمایت ۱٫۲۵۸۳ می رسد؟

چهارشنبه 3 آذر 1400 - 10:33

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: محدوده مقاومتی هدف بعدی USDCAD است

سه شنبه 2 آذر 1400 - 12:34

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: روند کوتاه مدت USDCAD صعودی است

دوشنبه 1 آذر 1400 - 13:59

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا حرکت صعودی USDCAD ادامه می یابد؟

جمعه 28 آبان 1400 - 12:19

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: جفت ارز USDCAD از نرخ ۱٫۲۶۰۳ عبور کرده است

پنجشنبه 27 آبان 1400 - 11:28

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا USDCAD از نرخ ۱٫۲۶۰۳ عبور می کند؟

چهارشنبه 26 آبان 1400 - 11:38

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا USDCAD از اوج قیمتی ۱٫۲۶۰۳ عبور می کند؟

سه شنبه 25 آبان 1400 - 11:44

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا احتمال تقویت USDCAD وجود دارد؟

دوشنبه 24 آبان 1400 - 11:26

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا هنوز هم احتمال تقویت USDCAD وجود دارد؟

جمعه 21 آبان 1400 - 12:05

آیا حرکت اصلاحی USDCAD ادامه می یابد؟

جمعه 21 آبان 1400 - 10:39

جفت ارز USDCAD از کانال صعودی خارج شده است

پنجشنبه 20 آبان 1400 - 11:59

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: جفت ارز USDCAD به بالای مقاومت ۱٫۲۴۹۷ عبور کرده است

پنجشنبه 20 آبان 1400 - 10:20

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: جفت ارز USDCAD زیر مقاومت ۱٫۲۴۹۷ نوسان می کند

چهارشنبه 19 آبان 1400 - 11:29

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا USDCAD از مقاومت ۱٫۲۴۹۷ عبور می کند؟

سه شنبه 18 آبان 1400 - 11:17

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا USDCAD از مقاومت ۱٫۲۴۹۷ عبور می کند؟

دوشنبه 17 آبان 1400 - 11:05

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا USDCAD به مقاومت ۱٫۲۴۹۷ می رسد؟

جمعه 14 آبان 1400 - 11:26

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: جفت ارز USDCAD مقاومت ۱٫۲۴۹۷ را پیش رو دارد

پنجشنبه 13 آبان 1400 - 12:23

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا USDCAD از نرخ ۱٫۲۴۹۷ عبور می کند؟

چهارشنبه 12 آبان 1400 - 9:44

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا USDCAD وارد فاز اصلاحی می شود؟

سه شنبه 11 آبان 1400 - 12:11

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: جفت ارز USDCAD بالای نرخ ۱٫۲۲۸۶ نوسان می کند

جمعه 7 آبان 1400 - 12:46

تحلیل تکنیکال روند USDCAD: آیا احتمال تضعیف USDCAD وجود دارد؟

پنجشنبه 6 آبان 1400 - 10:59

تکنیکال روند USDCAD: آیا USDCAD به مقاومت ۱٫۲۴۹۷ می رسد؟

چهارشنبه 5 آبان 1400 - 11:13