تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس به شما کمک می کند از زمان اعلام اخبار فارکس و میزان پیش بینی شده و اعلام شده شاخص های اقتصادی روز مطلع شوید و از شاخص های اقتصادی و اخبار در تنظیم معاملات خود در بازار فارکس سود ببرید.

فقط اخبار امروز

کلیه زمان های تقویم اقتصادی به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
یکشنبه۰۴ دسامبر ۲۰۲۲
13:30
USD
جلسه اعضای اوپک
پیش بینی:
واقعی:
دوشنبه۰۵ دسامبر ۲۰۲۲
04:00
AUD
شاخص سود عملیاتی خالص شرکت (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: -12.4%
04:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی: 50.0
واقعی: 50.3
05:15
CNY
شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) (نوامبر)
پیش بینی: 48.0
واقعی: 46.7
05:15
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
12:25
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (نوامبر)
پیش بینی: 46.4
واقعی: 46.1
12:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (نوامبر)
پیش بینی: 47.8
واقعی: 47.8
12:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی: 48.6
واقعی: 48.5
13:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی (نوامبر)
پیش بینی: 48.3
واقعی: 48.2
13:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی: 48.8
واقعی: 48.8
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: -1.7%
واقعی: -1.8%
17:00
CAD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 3.9%
واقعی: -1.4%
18:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (نوامبر)
پیش بینی: 46.3
واقعی: 46.4
18:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی: 46.1
واقعی: 46.2
18:30
USD
شاخص سفارشات کارخانجات (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.7%
واقعی: 1.0%
18:30
USD
شاخص اشتغال بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی: 51.5
18:30
USD
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی: 53.3
واقعی: 56.5
20:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۰۶ دسامبر ۲۰۲۲
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (سالانه) (اکتبر)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 1.2%
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: 1.1%
03:31
GBP
شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی: 4.1%
04:00
AUD
حساب جاری (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 10.5B
واقعی: -2.3B
07:00
AUD
تعیین نرخ بهره (دسامبر)
پیش بینی: 3.10%
واقعی: 3.10%
07:00
AUD
بیانیه بانک رزرو استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.8%
13:00
GBP
شاخص PMI بخش ساخت و ساز (نوامبر)
پیش بینی: 52.0
واقعی: 50.4
13:40
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Jochnick
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
صادرات
پیش بینی:
واقعی: 256.60B
17:00
USD
واردات
پیش بینی:
واقعی: 334.80B
17:00
USD
تراز تجاری (اکتبر)
پیش بینی: -80.00B
واقعی: -78.20B
17:00
CAD
تراز تجاری (اکتبر)
پیش بینی: 1.20B
واقعی: 1.21B
18:00
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی: 0.6%
18:30
CAD
شاخص مدیران خرید Ivey (نوامبر)
پیش بینی: 51.0
واقعی: 51.4
20:30
USD
گزارش چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی - EIA
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۰۷ دسامبر ۲۰۲۲
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -3.884M
واقعی: -6.426M
04:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه)
پیش بینی: -6.0%
واقعی: -6.0%
04:00
AUD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.7%
واقعی: 0.6%
04:00
AUD
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 6.2%
واقعی: 5.9%
05:00
JPY
سخنرانی عضو بانک مرکزی ژاپن - Nakamura
پیش بینی:
واقعی:
06:30
CNY
صادرات (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: -3.6%
واقعی: -8.7%
06:30
CNY
واردات (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: -5.0%
واقعی: -10.6%
06:30
CNY
تراز تجاری (USD) (نوامبر)
پیش بینی: 79.05B
واقعی: 69.84B
10:15
CHF
نرخ بیکاری غیر تعدیل شده فصلی (نوامبر)
پیش بینی: 2.0%
واقعی: 2.0%
10:15
CHF
نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی (نوامبر)
پیش بینی: 2.1%
واقعی: 2.0%
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (سالانه)
پیش بینی:
واقعی: 4.7%
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: -0.2%
واقعی: -2.3%
10:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی آلمان (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: -0.6%
واقعی: -0.1%
10:40
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Lane
پیش بینی:
واقعی:
13:30
GBP
Mortgage Rate (GBP) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی: 5.88%
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 2.1%
واقعی: 2.3%
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.3%
15:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - McCaul
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.8%
17:00
USD
شاخص هزینه هر واحد نیروی کار (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 3.1%
واقعی: 2.4%
18:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی: 4.25%
واقعی: 4.25%
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -3.305M
واقعی: -5.187M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -0.841M
واقعی: -0.373M
( امروز ) پنجشنبه۰۸ دسامبر ۲۰۲۲
03:20
JPY
حساب جاری تعدیل شده
پیش بینی: 0.35T
واقعی: -0.61T
03:20
JPY
تراز حساب جاری غیر تعدیل شده فصلی (اکتبر)
پیش بینی: 0.623T
واقعی: -0.064T
03:20
JPY
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: -1.1%
واقعی: -0.8%
03:20
JPY
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: -0.2%
03:31
GBP
شاخص تراز قیمتی مسکن RICS (نوامبر)
پیش بینی: -10%
واقعی: -25%
04:00
AUD
تراز تجاری (اکتبر)
پیش بینی: 12.100B
واقعی: 12.217B
11:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
پیش بینی:
واقعی:
15:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 230K
واقعی:
18:00
CHF
سخنرانی عضو بانک مرکزی سوئیس - Maechler
پیش بینی:
واقعی:
21:15
CAD
سخنرانی عضو بانک مرکزی کانادا - Kozicki
پیش بینی:
واقعی:
21:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۰۹ دسامبر ۲۰۲۲
01:15
NZD
شاخص خرده فروشی بر اساس پرداخت های صورت گرفته با کارت های الکترونیکی (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: -0.2%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 1.6%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: -1.4%
واقعی:
11:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای تولید کننده خالص - Core PPI (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای تولید کننده - PPI (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (دسامبر)
پیش بینی: 56.0
واقعی:
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (دسامبر)
پیش بینی: 56.9
واقعی:
20:30
USD
گزارش عرضه و تقاضای جهانی محصولات کشاورزی
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
23:40
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - McCaul
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۱۰ دسامبر ۲۰۲۲
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:
03:31
GBP
شاخص تراز قیمتی مسکن RICS (نوامبر)
پیش بینی: -10%
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر خبر بر بازار فارکس کم متوسط زیاد

تایم اخبار در تقویم فارکس به ساعت ایران است.

تقویم سایت فارکس ایران بورس آنلاین، همانند تقویم فارکس فکتوری فارسی، بهترین سایت فارکس و معتبرترین منبع اعلام شاخص ها و زمان اخبار در ایران است. با استفاده از تقویم اقتصادی می‌توانید لیست داده‌های مهم اقتصادی که در هر روز منتشر می‌شوند را به همراه میزان تاثیرگذاری آنها بر روی بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام مشاهده نمایید و همچنین در هنگام اعلام اخبار بازار، از داده‌های اعلام شده مطلع شوید.

Telegram