تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲
04:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی
پیش بینی:
واقعی: 51.9
09:05
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
10:00
JPY
سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی ژاپن - Amamyia
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
11:30
EUR
شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (سپتامبر)
پیش بینی: 79.0
واقعی: 75.2
11:30
EUR
شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (سپتامبر)
پیش بینی: 96.0
واقعی: 94.5
11:30
EUR
شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (سپتامبر)
پیش بینی: 87.0
واقعی: 84.3
13:40
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
پیش بینی:
واقعی:
16:00
CAD
شاخص عمده فروشی (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی: 0.8%
16:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Rosengren
پیش بینی:
واقعی:
19:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Tenreyro
پیش بینی:
واقعی:
19:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
حراج اوراق با سررسید 2 سال
پیش بینی:
واقعی: 4.290%
20:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Beermann
پیش بینی:
واقعی:
20:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
پیش بینی:
واقعی:
23:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲
15:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.2%
16:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: -0.4%
واقعی: -0.2%
16:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 17.0%
واقعی: 16.1%
16:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
17:05
GBP
سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
پیش بینی:
واقعی:
17:25
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bullard
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص اطمینان مصرف کننده CB (سپتامبر)
پیش بینی: 104.5
واقعی: 108.0
17:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی: 28.8%
17:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (اوت)
پیش بینی: 500K
واقعی: 685K
20:30
USD
حراج اوراق با سررسید 5 سال
پیش بینی:
واقعی: 4.228%
چهارشنبه۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲
00:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: 0.333M
واقعی: 4.150M
03:20
JPY
گزارش آخرین نشست بانک مرکزی ژاپن - BoJ Minutes
پیش بینی:
واقعی:
04:05
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Daly
پیش بینی:
واقعی:
05:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.6%
09:30
EUR
شاخص فضای مصرف کننده آلمان (اکتبر)
پیش بینی: -39.0
واقعی: -42.5
10:45
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
11:45
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Cunliffe
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
تراز تجاری بخش کالا (اوت)
پیش بینی:
واقعی: -87.30B
16:00
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (اوت)
پیش بینی:
واقعی: 0.6%
16:05
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: -1.4%
واقعی: -2.0%
17:40
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bullard
پیش بینی:
واقعی:
17:45
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
18:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: 0.443M
واقعی: -0.215M
18:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: 0.692M
18:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman
پیش بینی:
واقعی:
18:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Elderson
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
حراج اوراق با سررسید 7 سال
پیش بینی:
واقعی: 3.898%
پنجشنبه۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲
03:30
NZD
شاخص اطمینان کسب و کار (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: -36.7
10:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
11:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
11:45
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Elderson
پیش بینی:
واقعی:
13:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
14:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - McCaul
پیش بینی:
واقعی:
15:00
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Ramsden
پیش بینی:
واقعی:
15:15
CHF
سخنرانی عضو بانک مرکزی سوئیس - Maechler
پیش بینی:
واقعی:
15:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 1.3%
واقعی: 1.9%
15:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 9.4%
واقعی: 10.0%
16:00
USD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -0.6%
واقعی: -0.6%
16:00
USD
شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 8.9%
واقعی: 9.1%
16:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 215K
واقعی: 193K
16:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه)
پیش بینی:
واقعی: 4.30%
16:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: 0.1%
16:30
NZD
سخنرانی رئیس بانک رزرو نیوزیلند - Orr
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bullard
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
پیش بینی:
واقعی:
20:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Lane
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲
01:15
NZD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی: -1.6%
03:00
JPY
نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (اوت)
پیش بینی: 1.30
واقعی: 1.32
03:20
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 2.7%
03:20
JPY
شاخص خرده فروشی (سالانه) (اوت)
پیش بینی: 2.8%
واقعی: 4.1%
05:00
AUD
تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی: 0.8%
05:00
CNY
شاخص PMI ترکیبی (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 50.9
05:00
CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی: 49.6
واقعی: 50.1
05:00
CNY
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 50.6
05:15
CNY
شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (سپتامبر)
پیش بینی: 49.5
واقعی: 48.1
09:30
GBP
شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی:
واقعی: 3.7%
09:30
GBP
حساب جاری (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -43.8B
واقعی: -33.8B
09:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 2.9%
واقعی: 4.4%
09:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: 0.2%
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 10.0%
واقعی: 9.5%
09:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.0%
10:00
CHF
شاخص خرده فروشی (سالانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی: 3.0%
10:30
CHF
شاخص های پیشرو KOF (سپتامبر)
پیش بینی: 84.5
واقعی: 93.8
11:25
EUR
تغییرات بیکاری آلمان (سپتامبر)
پیش بینی: 20K
واقعی: 14K
11:25
EUR
نرخ بیکاری (سپتامبر)
پیش بینی: 5.5%
واقعی: 5.5%
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه)
پیش بینی: 4.7%
واقعی: 4.8%
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه)
پیش بینی: 0.9%
واقعی: 1.2%
12:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 9.7%
واقعی: 10.0%
12:30
EUR
نرخ بیکاری (اوت)
پیش بینی: 6.6%
واقعی: 6.6%
14:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Elderson
پیش بینی:
واقعی:
16:00
USD
شاخص خالص PCE (سالانه) (اوت)
پیش بینی: 4.7%
واقعی: 4.9%
16:00
USD
شاخص خالص PCE (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.6%
16:00
USD
شاخص تورمی PCE (سالانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی: 6.2%
16:00
USD
شاخص تورمی PCE (ماهانه) (اوت)
پیش بینی:
واقعی: 0.3%
16:00
USD
مخارج شخصی (ماهانه) (اوت)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.4%
16:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
پیش بینی:
واقعی:
16:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
17:15
USD
شاخص PMI شیکاگو (سپتامبر)
پیش بینی: 51.8
واقعی: 45.7
17:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی: 58.0
17:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (سپتامبر)
پیش بینی: 59.5
واقعی: 58.6
18:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman
پیش بینی:
واقعی:
18:45
EUR
سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی آلمان - Buch
پیش بینی:
واقعی:
19:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی: 604
20:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی: 765
23:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی: -46.4K
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی: 226.1K
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی: 52.1K
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی: -0.0K
23:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی: -150.2K
23:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی: -34.7K
23:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی: -82.6K
23:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی: 33.8K
23:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند