تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
( امروز ) یکشنبه۰۳ جولای ۲۰۲۲
دوشنبه۰۴ جولای ۲۰۲۲
تعطیلی
روز استقلال آمریکا
06:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (مه)
پیش بینی: -1.8%
واقعی:
10:30
EUR
تراز تجاری آلمان (مه)
پیش بینی: 2.7B
واقعی:
11:00
CHF
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
19:00
CAD
ارزیابی چشم انداز کسب و کار ها - بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۰۵ جولای ۲۰۲۲
02:30
NZD
شاخص اطمینان کسب و کار NZIER (سه ماهه دوم)
پیش بینی:
واقعی:
05:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
06:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
06:15
CNY
شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
08:05
JPY
حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
09:00
AUD
تعیین نرخ بهره (ژوئیه)
پیش بینی: 1.35%
واقعی:
12:25
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (ژوئن)
پیش بینی: 52.4
واقعی:
12:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (ژوئن)
پیش بینی: 51.9
واقعی:
12:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئن)
پیش بینی: 52.8
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی (ژوئن)
پیش بینی: 53.1
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئن)
پیش بینی: 53.4
واقعی:
14:00
GBP
گزارش ثبات مالی - بانک مرکزی انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
14:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.7%
واقعی:
18:30
USD
شاخص سفارشات کارخانجات (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
19:30
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی:
21:00
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Tenreyro
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۰۶ جولای ۲۰۲۲
10:30
EUR
شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (مه)
پیش بینی: -0.6%
واقعی:
12:00
EUR
IHS S&P Global Construction PMI (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
12:40
GBP
سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI بخش ساخت و ساز (ژوئن)
پیش بینی: 55.0
واقعی:
13:30
EUR
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
14:00
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی:
17:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Cunliffe
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص اشتغال بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (ژوئن)
پیش بینی: 54.5
واقعی:
18:30
USD
گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده (مه)
پیش بینی: 11.050M
واقعی:
22:30
USD
گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC Minutes
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۰۷ جولای ۲۰۲۲
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی:
06:00
AUD
تراز تجاری (مه)
پیش بینی: 10.600B
واقعی:
10:15
CHF
نرخ بیکاری غیر تعدیل شده فصلی (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
10:15
CHF
نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی (ژوئن)
پیش بینی: 2.2%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی آلمان (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
13:00
GBP
شاخص بهره وری نیروی کار
پیش بینی:
واقعی:
16:00
EUR
گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا - ECB Minutes
پیش بینی:
واقعی:
16:45
USD
گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی - ADP (ژوئن)
پیش بینی: 200K
واقعی:
17:00
USD
صادرات
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
واردات
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 230K
واقعی:
17:00
USD
تراز تجاری (مه)
پیش بینی: -85.00B
واقعی:
17:00
CAD
تراز تجاری (مه)
پیش بینی: 2.40B
واقعی:
18:30
CAD
شاخص مدیران خرید Ivey (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
19:30
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -0.569M
واقعی:
19:30
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
سخنرانی عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو - Waller
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bullard
پیش بینی:
واقعی:
22:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۰۸ جولای ۲۰۲۲
04:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (سالانه) (مه)
پیش بینی: 2.1%
واقعی:
04:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.8%
واقعی:
04:20
JPY
تراز حساب جاری غیر تعدیل شده فصلی (مه)
پیش بینی: 0.186T
واقعی:
16:25
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (سالانه) (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 5.0%
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا - NFP (ژوئن)
پیش بینی: 270K
واقعی:
17:00
USD
نرخ مشارکت نیروی کار (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی-خصوصی (ژوئن)
پیش بینی: 240K
واقعی:
17:00
USD
نرخ بیکاری (ژوئن)
پیش بینی: 3.6%
واقعی:
17:00
CAD
تغییرات اشتغال (ژوئن)
پیش بینی: 22.5K
واقعی:
17:00
CAD
نرخ بیکاری (ژوئن)
پیش بینی: 5.1%
واقعی:
19:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۰۹ جولای ۲۰۲۲
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:
06:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 2.2%
واقعی:
06:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
06:00
CNY
شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 6.4%
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند