تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۱۶ می ۲۰۲۲
06:30
CNY
شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 7.0%
واقعی: 6.8%
06:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: -2.9%
06:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی - از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: 4.0%
06:30
CNY
نرخ بیکاری
پیش بینی:
واقعی: 6.1%
06:30
CNY
کنفرانس اداره ملی آمار چین
پیش بینی:
واقعی:
12:50
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
پیش بینی اقتصادی اتحادیه اروپا
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
تراز تجاری (مارس)
پیش بینی:
واقعی: -16.4B
14:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
پیش بینی:
واقعی:
15:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
پیش بینی:
واقعی:
16:45
CAD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (آوریل)
پیش بینی: 246.4K
واقعی: 267.3K
17:00
USD
شاخص تولیدی ایالت نیویورک (مه)
پیش بینی: 17.00
واقعی: -11.60
17:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 1.7%
واقعی: 2.5%
17:00
CAD
شاخص عمده فروشی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: 0.3%
17:25
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
18:45
GBP
گزارش خزانه کمیته سیاست های پولی انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
19:40
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) سه شنبه۱۷ می ۲۰۲۲
00:30
USD
خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (مارس)
پیش بینی: 105.0B
واقعی: 23.1B
06:00
AUD
گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes
پیش بینی:
واقعی:
09:00
JPY
شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه)
پیش بینی: 1.2%
واقعی: 1.3%
10:30
GBP
شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (مارس)
پیش بینی: 5.4%
واقعی: 7.0%
10:30
GBP
تغییرات مدعیان بیکاری (آوریل)
پیش بینی: -42.5K
واقعی: -56.9K
10:30
GBP
تغییرات اشتغال سه ماهه (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 5K
واقعی: 83K
10:30
GBP
شاخص بهره وری نیروی کار
پیش بینی:
واقعی: -0.7%
10:30
GBP
نرخ بیکاری (مارس)
پیش بینی: 3.8%
واقعی: 3.7%
11:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.3%
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 5.0%
واقعی: 5.1%
14:35
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Cunliffe
پیش بینی:
واقعی:
16:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bullard
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
17:00
USD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.9%
واقعی:
17:00
CAD
اوراق بهادار خارجی خریداری شده (مارس)
پیش بینی:
واقعی:
17:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Harker
پیش بینی:
واقعی:
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص انبار شرکت ها (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 1.9%
واقعی:
18:30
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (مارس)
پیش بینی: 2.3%
واقعی:
19:30
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی:
21:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۱۸ می ۲۰۲۲
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی:
03:15
NZD
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی:
04:20
JPY
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -0.4%
واقعی:
04:20
JPY
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -1.8%
واقعی:
06:00
AUD
شاخص بهای دستمزد (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.8%
واقعی:
09:00
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 2.6%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 9.1%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 1.1%
واقعی:
11:30
EUR
نشست ماهانه بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 3.5%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.6%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 7.5%
واقعی:
13:30
EUR
گزارش ثبات سیستم مالی ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (آوریل)
پیش بینی: 1.812M
واقعی:
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (آوریل)
پیش بینی: 1.765M
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 5.4%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
17:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: 1.533M
واقعی:
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
19:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - McCaul
پیش بینی:
واقعی:
19:40
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
پیش بینی:
واقعی:
20:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Beermann
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۱۹ می ۲۰۲۲
03:15
NZD
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی:
04:20
JPY
تراز تجاری تعدیل شده
پیش بینی:
واقعی:
04:20
JPY
صادرات (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 13.8%
واقعی:
04:20
JPY
تراز تجاری (آوریل)
پیش بینی: -1,150.0B
واقعی:
06:00
AUD
تغییرات اشتغال (آوریل)
پیش بینی: 30.0K
واقعی:
06:00
AUD
تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
06:00
AUD
نرخ بیکاری (آوریل)
پیش بینی: 3.9%
واقعی:
06:30
NZD
گزارش سالانه بودجه
پیش بینی:
واقعی:
11:35
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
پیش بینی:
واقعی:
14:30
GBP
شاخص روند سفارشات بخش صنعتی (مه)
پیش بینی:
واقعی:
16:00
EUR
گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا - ECB Minutes
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 200K
واقعی:
17:00
USD
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (مه)
پیش بینی: 16.0
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (مه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای خانه های نوساز (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.6%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (آوریل)
پیش بینی: 5.65M
واقعی:
18:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
20:50
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۲۰ می ۲۰۲۲
03:15
NZD
تراز تجاری (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
03:15
NZD
تراز تجاری (سالانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 2.1%
واقعی:
05:45
CNY
نرخ بهره وام - بانک مرکزی چین
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: -8.4%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -0.2%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -0.2%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: -7.2%
واقعی:
10:30
EUR
شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 1.4%
واقعی:
11:00
CHF
شاخص تولیدات صنعتی (فصلی)
پیش بینی:
واقعی:
11:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Fernandez-Bollo
پیش بینی:
واقعی:
12:00
GBP
سخنرانی عضو بانک مرکزی انگلیس - Pill
پیش بینی:
واقعی:
14:30
GBP
شاخص روند سفارشات بخش صنعتی
پیش بینی:
واقعی:
16:15
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
پیش بینی:
واقعی:
16:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Lane
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص عمده فروشی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.9%
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۲۱ می ۲۰۲۲
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند